دیرینه شناسی

وبلاگ دیرینه شناسی حاوی مطالب درباره گذشته زمین، جانواران ، گیاهان و آب وهوا و جدیدترین اکتشافات درباره موضوعات دیرینه شناسی می باشد.

دیرینه شناسی

وبلاگ دیرینه شناسی حاوی مطالب درباره گذشته زمین، جانواران ، گیاهان و آب وهوا و جدیدترین اکتشافات درباره موضوعات دیرینه شناسی می باشد.

ساعت فلش


مشخصات بلاگ
دیرینه شناسی
بایگانی
نویسندگان

فسیل شناسی مهره داران تلاش میکند از طریق مطالعه بقایای فسیلی مهره داران، رفتار، تولید مثل و ظاهر آن حیوانات منقرض شده را کشف کند.همچنین سعی دراتصال خط زمانی_تکاملی مهره داران گذشته و خویشاوندان امروزشان دارد.ثبت فسیلی آشکارا پیشرفت تکاملی از مهره داران آبزی اولیه به پستانداران را نشان می دهد.ماهیان زره دار یکی از پیشین ترین مهره داران فسیل شناخته شده بودند که از سنگ های اردووییسن کشف شدند.دوره دونین دارای تغییراتی بود و اجازه داد ماهیان هوازی اولیه برای مدت زمانی طولانی مورد دلخواهشان بر روی خشکی بمانند.لذا آنها نخستین چهارپایان خشکی (دوزیستان) شدند.دوزیستان شکل هایی از تولید مثل، حرکت و متابولیسم را برای سازگاری بهتر و زندگی انحصاری بر روی خشکی توسعه دادندو خزنده تر شدند.خزندگان در دوره کربونیفر  ظاهر شدند.تغییرات وسازگاری های خزندگان در رژیم غذایی و پراکندگی جغرافیایی در ثبت فسیلی انواع تراپسیدا گزارش شده است.پستانداران حقیقی در تریاس ظهور نمودند، تقریبا در حدود زمانی که دایناسورها از نسل خزندگان انشقاق یافتند.پرندگان هم در ژوراسیک ظاهر شدندو همچون دایناسورها سعی می کردند تا راه هایی برای سازش با تغییرات جهان اطرافشان بیابند.

یکی از کسانی که به شکل گیری و پیشرفت فسیل شناسی مهره داران کمک نمود جورج کوویه (1832-1769)جانورشناس فرانسوی بود.کوویه تشخیص داد فسیل های یافت شده در چینه های قدیمی تر به طور زیادی از فسیل های جدیدتر یا پستاندارانجدید متفاوتند.او این یافته ها را در سال 1812 چاپ کرد.اگرچه وی اساسا تکامل را رد کرد اما تحقیقاتش تئوری انقراض گونه ها را بنا نهاد.فسیل شناسی مهره داران به طور حقیقی با چاپ کتاب Recherches sur les poissons fossils توسط لوییس آگاسیز (1873-1807)طبیعی دان سوییسی آغاز شد.او صدها گونه فسیل ماهی را مطالعه، تشریح و فهرست نمود.در زمان حاضر، آلفرد رومر(1973-1894)کتابی در زمینه فسیل شناسی مهره داران نگاشت که پیشرفت تکامل را در فسیل های ماهی، دوزیستان و خزندگان از طریق آناتومی مقایسه ای نشان داد. رومر نخستین رییس انجمن فسیل شناسی مهره داران در سال 1940 شد.دیگر کتاب جدیدبا عنوان فسیل شناسی مهره داران و تکامل در سال 1988 توسط روبرت کارول از دانشگاه مک گیل نوشته شد.کارول رییس انجمن فسیل شناسی مهره داران در سال 1983 بود.این ابا این حال بنجمن از طریق بولتنی به نام مجله فسیل شناسی مهره داران، علاقه مندان و اعضای انجمن را در جریان آخرین کشفیات قرار می دهد و هفته ای نیست که نمونه های جدیدی از مهره داران که قبلا ناشناخته بود کشف نشوند. با این حال بسیارروشن است که آنچه را که می توانیم در مورد حیواناتی که قبل از ما بر روی زمین می زیسته اند بدانیم به قدری زیاد است که دانسته های امروزمان حتی نمی تواند آن را یک خراش کوچک بدهد.

 • علی شاهدخواه

میکروپالئونتولوژی شاخه ای از دیرینه شناسی است که در حقیقت از آثار و بقایای میکروسکوپی موجودات گذشته زمین از قبیل شکل، ساختمان صدف، محیط زیست و ارتباطات ژنتیکی و انتشار آنها در زمان و مکان های مختلف صحبت می کند.بدیهی است، مطالعه میکروفسیل ها نیاز به روش های مخصوص جهت نمونه برداری و جمع آوری آنان دارد. نسبت فراوانی آن ها در نمونه سنگ، همچنین چگونگی انتشار، نوع محیط زیستی، و اندازه صدف میکروفسیل ها ی تواند رخدادها و حوادث زمین شناسی را مشخص نماید.

اصل و منشا علم میکروپالئونتولوژی به زمانی برمی گردد که دانشمندان، دانش و اطلاعات کلی و محدودی نسبت به طبیعت داشته اند و آن هنگامی بود که محققین زبده قادر شدند در زمینه های مختلف تخصص پیدا کنند. مثلا یکی از بنیانگذاران میکروپالئونتولوژی چون آلیسددرینی (Allcide d ,Orbigny)(1802-1867) را می توان نام برد که در دیگر شاخه های علوم چون دیرینه شناسی و چینه شناسی نیز مشهور و برجسته بوده است.مطالعات این دانشمند در میکوپالئونتولوژی اغلب در تفسیر و تحلییل و طبقه بندی کلی و انتشار فرامینیفرها متمرکز شده بود.این مطالعات بعدا به وسیله زمین شناس مشهور و متخصص و دیرینه شناسانی چون رویس (A.E. Reuss) مطالعاتش بیشتر روی تقسیم بندی و تمایز بین فرامینیفرها، استراکودها و بسیاری از رده های فسیل ها و مسائل گوناگون زمین شناسی بود، ادامه یافت.

 • علی شاهدخواه

علم دیرینه شناسی موضوعات متفاوت رو شامل میشود : دیرینه شناسی مهره داران ، پالئواکولوژی ، ریز دیرینه شناسی ، چینه شناسی ، آب و هوای دیرینه ، دیرینه شناسی گیاهان ،دیرینه شناسی بی مهرگان، ریز رخساره ها که هر کدام به بحث های دیگری تقسیم میشود و دارای کاربردهای زیادی در بحث های آب، نفت، گاز ،سد سازی ، راه و .....هستند.

 • علی شاهدخواه

چینه شناسی (Stratigraghy) از دو واژه یونانی Stratos  به معنی لایه - طبقه و کامه Graphos  به معنی نگاشتن ترکیب شده است و علمی است که اصولا از روابط موجود بین طبقات سنگهای رسوبی بحث میکند.مطالعات چینه شناسی از یک طرف مبتنی بر شناخت توالی طبقات رسوبی در زمانهای مختلف زمین شناسی به منظور پی بردن به تاریخ حوادث زمین و تکامل موجودات بوده، از طرف دیگر تغییرات جانبی رخساره ها در مکانهای مختلف را بررسی می نماید که به وسیله آن با وضع جغرافیایی گذشته زمین (Paleogeography) در هرزمان آشنا می شویم.

به طور کلی در مطالعات چینه شناسی حوادث مختلف زمین شناسی از قبیل تکامل موجودات جانوری (Fauna)، موجودات گیاهی (Flora)، و تحول سنگهای مختلف زمین (مانند پدیده های ولکانیسم، گرانیتیزاسیون، رسوب گذاری، دگرگونی و غیره ...) مورد بررسی قرار می گیرد.

 • علی شاهدخواه

نظر به اینکه اصولا عوامل محیطی بیوسفر (Biosphere)در لیتوسفر ، هیدروسفر و اتمسفر تاثیر دارد، ابتدا باید دانست محیط های فیزیکوشیمیایی در 3500 میلیون سال پیش چگونه بوده است . مطالعات انجام شده نشان میدهد که:

پس از سرد شدن زمین، گاز کربنیک به طور وسیعی روی سیلیکاتهای سطح کره زمین منتشر گردیده است و به محض اینکه درجه حرارت قشر زمین از 374 درجه پایین تر آمده است (درشرایط فشار 217 باری) تدریجا آبها تشکیل و ضخامت متوسطی از هیدروسفر روی کره به طور یکنواخت گسترده شده است .اگرچه در آن هنگام تمامی آبهای موجود امروزه در روی کره زمین در سطح کره ظاهر نشده بود،ولی به جهت وجود گازهایی نظیر CO2 ، فشار به حد کافی بوده و تقریبا تمامی گاز کربنیک آزاد در اتمسفر، در آبهای اقیانوس محلول بده است .بدین منوال اقیانوسهای اولیه تشکیل گریده و آبها سریعا نمک های مختلف،از جمله فسفات ها را در خود حل نموده اند، در حالی که گازهایی نظیر NH3 ،CO2 و کربورهای فلزی نیز وجود داشته اند.به طور کلی درباهای اولیه گرم، شور، غذا دهنده(مغذی)و با PH کمی قلیایی مشخص بوده که هالدن (Halldane) آن را سوپ اولیه نام نهاده است .

 • علی شاهدخواه

با اینکه چینی ها ، مصری ها .یونایان از بهترین ستاره شناسان بوده اند که درباره قدمت زمین مطالعه کرده اند،ولی به نظر نمی رسد که سن زمین را چندان صحیح تخمین زده باشند.هندیها اولین ملتی بوده اند که درباره سن زمین عدد به کار برده و خلقت زمین را به یک میلیارد سال قبل از میلاد مسیح نسبت داده اند.

از اواخر قرن هیجدهم دانشمندانی نظیر جیمز هوتون (James Huton )، ژان لویی (Jean Louis) و ژیرود _ سولر(Giraud - Soulaire ) متذکر شده اند که پدیده های زمین شناسی سالها طول کشیده اند.

مطالعات و یررسی های جدید و مدرن امروزی درباره سن مطلق زمین (میتنی بر روش های پتاسیم، ارسنیک، اورانیوم، سرب، روبیدیم، استرنسیوم، اورانیوم 235و 238) با استفاده از روش های طیف سنج توده ای (Mass Specterometer)سن قدیمی ترین سنگهای قشر زمین یعنی سنگهای گنیس ناحیه Amitsop و سنگهای غرب گروئلند را نزدیک به 3800 میلیون سال مشخص می نماید. به طور کلی سن زمین را 4600 میلیون سال می دانند چون اولا سن رادیومتری اورانیوم _ سرب و روبیدیوم _ استرانسیوم متئوریت از جمله متئوریت دره شیطان در آریزونا 4600 میلیون سال تعیین گردیده ، ثانیا قدیمی ترین سنگهای کره ماه پس از جدایش از زمین نیز همین سن را دارا هستند.

 • علی شاهدخواه

در قرن هجدهم ، هنگامی که با یقین دانسته شد که زمین سیاره ای از منظومه شمسی است ، دو فرضیه در مورد تشکیل آن ارائه گردید:

اولین فرضیه ، طبق نظریه کانت (kant) و لاپلاس (Lapiance) مبتنی بر یگانگی منشا خورشید و سیارات بود.(فرضیه Moniste).

دومین فرضیه به عقیده بوفون (Buffon)که به نام فرضیه دو آلیست (Dualiste) معروف است منشا خورشید و سیارات را متفاوت می دانست . البته امروزه نظریه مونیست ها بیشتر مورد قبول است.

طبق فرضیه لاپلاس خورشید از تراکم یک توده گازی چرحشی نتیجه شده که 70% هیدروژن ، 29% هلیم ، و 1% عناصر دیگر تشکیل گردیده است.

کره ماه دارای پوسته ای است که اصولا از آنورتوزیت گابرو و بازالت ساخته شده و یطور کلی فاقد گرانیت ، سینیت ، گنیس و سنگهای رسوبی است . پوسته ماه مشابه پوسته زمین در 3500 میلیون سال پیش است.آنورتوزیت هایی که در کره ماه به فراوانی وجود دارند در کره زمین منحصرا در هسته و مراکز سپرهای پرکامبرین مشاهده می شوند.به طور کلی میتوان گفت که شروع تاریخ پوسته زمین تقریبا مصادف با اختتام تشکیل قشر کره ماه است. • علی شاهدخواه

سنگواره یا فُسیل که از لغت Fossilis از زبان لاتین  کلاسیک گرفته شده که به معنای واقعی کلمه «به دست آمده از حفاری» هست) به بازمانده‌های کانی‌شده جانوران و گیاهان یا بازمانده‌های دیگر مثلآ ردپا گفته می‌شود. فرایند سنگواره‌شدن فرایندی کم‌اتفاق است زیرا کانی های طبیعی معمولاً تجزیه شده و دوباره وارد چرحه مواد می‌گردند. برای اینکه یک سازواره (ارگانیسم)، سنگواره شود می‌بایست روی آن هرچه سریعتر با مواد رسوبی پوشیده شود. سنگواره‌ها و روند سنگوارگی انواع گوناگونی دارند. سنگواره‌ها معمولاً از خود مواد بازمانده از سازواره تشکیل شده‌اند، ولی هستند سنگواره‌هایی که تنها شامل اثر و رد یک سازواره مثلآ رد پای یک دایناسور یا خزنده می‌شوند. به اینگونه سنگواره‌ها، سنگواره‌های ردّی می‌گویند. دانش بررسی سنگواره‌ها دیرین شناسی نام دارد.

از مناسب‌ترین مکان‌ها برای تشکیل سنگوارها می‌توان به حاشیه دلتاها و پیرامون کوه‌های آتشفشانی قدیمی که خاکستر از آنها متصاعد می‌شود و دریاهای کم عمق و یخچال‌ها و باتلاق‌ها نام برد. بیشتر دانشمندان معتقدند که فسیل‌ها در دریاهای قدیمی قرار داشته‌اند و در بین مواد رسوبی قرار گرفته‌اند و در اثر فشار و گرمای زیاد، به این شکل درآمده‌اند.

از آثار سنگوارها برای اثبات نظریه‌های زمین‌ساخت ورقه‌ای و تکامل تدریجی استفاده شده‌است. در علم زمین‌شناسی مطالعه دانشگاهی فسیلها در دو مبحث گیاهی و جانوری است که هر کدام به دوبخش بزرگ‌سنگواره‌ها و ریزسنگواره‌ها تقسیم شده و براساس ان مطالعه می‌شود. فسیل یا سنگواره رامی توان از مهم‌ترین منابع اطلاعات دربارهٔ گذشتهٔ انسان‌ها است. دانشمندان می‌گویند نباید تمام فسیل‌های یک منطقه را جمع‌آوری کرد.


 • علی شاهدخواه

دیرین‌شناسی یا دیرینه‌شناسی شاخه‌ای از زمین‌شناسی است که به بررسی آثار و بقایای موجودات گذشته می‌پردازد و برپایه پیدایش و نابودی این آثار که سنگواره نامیده می‌شوند سن نسبی لایه‌های زمین را تعیین کرده همچنین محیط زیست موجودات دیرینه را مشخص می‌کند. دانش دیرین‌شناسی به شاخه‌های گوناگونی (گیاهی وجانوری) تقسیم می‌شود. فسیلها از دوره کامبرین دارای اهمیت می‌شوند ولی ظهور ناگهانی آثار موجودات در دوره کامبرین بیانگر ریشه دار بودن آنها در زمانهای پیش از این دوره می‌باشد. اما شواهد کمی در این رابطه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان شبه باکتریهائی با سن ۳٫۸ میلیارد سال را نام برد.


 • علی شاهدخواهنمایشگر آمار آلکسا

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

كد ساعت


 • فیلم نامه
 • ابزار نمایشگر آی پی
 • کد نمایش افراد آنلاین